Fotoutställning i Mariehamn

Magnus-Maria – en opera om rätt kön

 

En fotoutställning av Tiina Tahvanainen som gjorde bilder och projiceringar till operan Magnus-Maria. Utställningen pågår i Galleri Norra Dörren i Mariehamns stadsbibliotek t.o.m. den 10 oktober 2015

 

 

 

 

Kulturföreningen Katrina • Norra Esplanadgatan 5, AX-22100 Mariehamn, Åland • Tel +358 40164 9310 • info@katrina.ax • www.katrina.ax • www.magnusmaria.ax